" Social services for Nazi victims have been partially supported by a grant from the Claims Conference "
"Serviciile sociale pentru victimele Nazismului au fost suportate parţial
dintr-un grant primit de la Claims Conference "

The Social and Medical Assistance Department ( SMAD ) acknowledge that receives funds from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany for the Emergency Assistance program for Nazi Victims at the direction of the United States District Court supervising the lawsuit In Re : Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks ).

Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală ( DASM ) recunoaşte că primeşte fonduri de la Conferinţa Revendicărilor Materiale a Evreilor Împotriva Germaniei pentru programul Urgent de Asistenţă pentru Victimele Nazismului la directiva instanţei districtuale a Statelor Unite care supraveghează procesul Bunurilor Victimelor Holocaustului (Băncile Elveţiene ).

 

Asistenta Sociala si Medicala Bucuresti

 

Compartimentul de Asistenta Sociala si Medicala din Bucuresti  (CASMB)coordoneaza acitivitatea pe linie sociala si medicala , deservind un numar de 521 de asistati, cu varstele intre 58 - 98 ani.

Compartimentul are in componenta 8 asistenti sociali, care in medie raspund de 65 de asistati. Fiecare asistent social raspunde de cate un sector al orasului, iar unde sectorul este mare si numarul asistatilor este mai dens, sunt doi asistenti sociali.

PRINCIPALELE SCOPURI

▪Ajutorarea evreilor vârstnici pentru menţinerea unei stări de sănătate optime ;

▪Suport acordat tuturor categoriilor de vârstă pentru menţinerea identităţii religioase ;

▪Asigurarea materialelor didactice şi susţinerea de activităţi instructiv-educative pentru copii şi tineri pentru transmiterea tradiţiilor iudaice ;

▪Sprijin material şi spiritual acordat familiilor de evrei cu copii pentru asigurarea unui climat propice dezvoltării armonioase a acestora în spiritul şi credinţa iudaică ;

▪Susţinerea evreilor aflaţi în situaţii de nevoie, prin acordarea de ajutoare şi servicii care să vină în întâmpinarea necesităţilor acestora ;

▪Asigurarea unei vieţi sociale şi spirituale active persoanelor cu deficienţe senzoriale şi motorii prin programele Braille.

In fiecare weekend, prin rotatie, cate un asistent social este de serviciu, acordand in caz de necesitate primul ajutor asistatilor care au nevoie.

Sef Serviciu

Daniela Constantinescu

Contact :

021.322.16.30

021.323.57.87