" Social services for Nazi victims have been partially supported by a grant from the Claims Conference "
"Serviciile sociale pentru victimele Nazismului au fost suportate parţial
dintr-un grant primit de la Claims Conference "

The Social and Medical Assistance Department ( SMAD ) acknowledge that receives funds from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany for the Emergency Assistance program for Nazi Victims at the direction of the United States District Court supervising the lawsuit In Re : Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks ).

Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală ( DASM ) recunoaşte că primeşte fonduri de la Conferinţa Revendicărilor Materiale a Evreilor Împotriva Germaniei pentru programul Urgent de Asistenţă pentru Victimele Nazismului la directiva instanţei districtuale a Statelor Unite care supraveghează procesul Bunurilor Victimelor Holocaustului (Băncile Elveţiene ).

 

Asistenta Sociala si Medicala Provincie

Compartimentul de Asistenţă Socială şi Medicală Provincie  CASMPcoordonează activitatea pe linie socială şi medicală desfaşurată în 37 comunităţi şi 27 obşti de pe întreg teritoriul României. 

În condiţiile în care ajutoarele acordate asistaţilor provin, în principal, din donaţii de la JDC şi Claims Confernce este necesară o anumita linie comportamentală şi un înalt profesionalism în relaţiile cu asistaţii.

În acest sens, comunităţile evreieşti din ţară sunt îndrumate pe calea respectării deontologiei şi profesionalismului în prestaţiile sociale de orice fel. Principala grijă faţă de asistaţi o are comunitatea, dar DASM-ul are şi o datorie faţă de sponsori, datorie de care se achită prin sesiunile de comunicare pe care le are anual cu responsabilii de asistenţă din ţară.

 

PRINCIPALELE SCOPURI

- Ajutorarea evreilor vârstnici pentru menţinerea unei stări de sănătate optime ;

- Suport acordat tuturor categoriilor de vârstă pentru menţinerea identităţii religioase ;

- Asigurarea materialelor didactice şi susţinerea de activităţi instructiv-educative pentru copii şi tineri pentru transmiterea tradiţiilor iudaice ;

- Sprijin material şi spiritual acordat familiilor de evrei cu copii pentru asigurarea unui climat propice dezvoltării armonioase a acestora în spiritul şi credinţa iudaică ;

- Susţinerea evreilor aflaţi în situaţii de nevoie, prin acordarea de ajutoare şi servicii care să vină în întâmpinarea necesităţilor acestora ;

- Asigurarea unei vieţi sociale şi spirituale active persoanelor cu deficienţe senzoriale şi motorii prin programele Braille.

 

Sef Serviciu

Dr. Nicoleta Oprea

 

Contact :

021.323.55.85

021.321.16.09