" Social services for Nazi victims have been partially supported by a grant from the Claims Conference "
"Serviciile sociale pentru victimele Nazismului au fost suportate parţial
dintr-un grant primit de la Claims Conference "

The Social and Medical Assistance Department ( SMAD ) acknowledge that receives funds from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany for the Emergency Assistance program for Nazi Victims at the direction of the United States District Court supervising the lawsuit In Re : Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks ).

Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală ( DASM ) recunoaşte că primeşte fonduri de la Conferinţa Revendicărilor Materiale a Evreilor Împotriva Germaniei pentru programul Urgent de Asistenţă pentru Victimele Nazismului la directiva instanţei districtuale a Statelor Unite care supraveghează procesul Bunurilor Victimelor Holocaustului (Băncile Elveţiene ).

 

Children in need

PROGRAMUL „ CHILDREN IN NEED”

 

La iniţiativa Joint-ului, în cadrul DASM-ului funcţionează din 2004, Programul „Children in Need”.

Acest program se adresează copiilor cuprinşi între 0 – 18 ani, şi cu excepţii 19 ani, în cazul copiilor care frecventează cursurile de zi ale diverselor licee.

S-a stabilit că programul va avea două mari componente, care vor urmări ajutorarea copiilor evrei care fac parte din familii defavorizate din punct de vedere material sau al sănătăţii.

 

       I.           ASISTENŢA  SOCIALĂ

Cuprinde toate formele de asistenţă necesare copiilor :

-   Ajutor alimentar – tichete alimentare;

-   Ajutor vestimentar;

-   Ajutor şcolar pentru rechizite;

- Ajutor medical – tratamente, investigaţii de specialitate, medicamente, tratamente stomatologice şi oftalmologice în cadrul Centrului de Ajutor Medical, vitamine, intervenţii chirurgicale.

-   Ajutoare excepţionale în bani;

-   Ajutoare pentru copiii supradotaţi.

  

     II.    PROGRAMUL DE EDUCAŢIE IUDAICĂ

Are ca scop educaţia tinerei generaţii în spiritul valorilor iudaice.

Această componentă a Programului, se desfăşoară sub auspiciile JCC-ului.

 

                    În cadrul Programului „Children in Need”, sunt cuprinşi 141 de copii:

 

- În Bucureşti – 34 copii;

- În provincie – 107 copii în 28 oraşe şi sate.

 

                    Criteriul dominant după care au fost incluşi copiii în program, a fost cel material şi medical.

                    Fiecare copil a fost analizat, vizând problemele sale specifice legate de: venitul familiei, starea de sănătate a copilului şi a părinţilor, relaţia părinte – copil, gradul de socializare al copilului, relaţia cu şcoala şi felul în care toate acestea se reflectă în dezvoltarea personalităţii şi comportamentului, ca şi a dezvoltării capacităţilor mentale şi aptitudinilor specifice fiecărui copil.

 

 Coordonator program

Prof. Marika Neumann

Telefoane :

021.322.16.30,021.323.57.87